Երեքշաբթի 21 Մյս 2024
Տպել

Բիզնես խորհրդատվություն

 

  • Ֆինանսական և հարկային գործունեության վերլուծություն,
  • Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն, վերահսկողության մեխանիզմների նախագծում և ներդրում,
  • Բիզնես պլանի կազմում,
  • Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) գնահատում,
  • Վերակազմավորում, բաժանիչ հաշվեկշռի կազմում: