Երեքշաբթի 21 Մյս 2024
Տպել

Հաշվապահական խորհրդատվություն

 

  • ՖՀՄՍ (IFRS)-ներին անցման խորհրդատվություն,
  • հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում,
  • աշխատանքային հաշվային պլանի մշակում,
  • տիպային գործառնությունների ձեռնարկի մշակում,
  • փաստաթղթավորման և փաստաթղթաշրջանառության մշակում,
  • հաշվապահական հաշվառման գործող համակարգի ուսումնասիրություն, թերությունների բացահայտում, դրանց վերացման և գործող ընթացակարգերի բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների և գործողությունների պլանի ներկայացում,
  • ինքնարժեքի հաշվառման համակարգի ներդրում,
  • հաշվապահական հաշվառման համար ծրագրային և տեխնիկական կարիքների գնահատում (տեխնոլոգիաներ), հաշվապահական համակարգչային ծրագրերի ներդրում
  • առանձին գործարքների (պայմանագրերի) ֆինանսական հետևանքների հաշվառում և արտացոլում ֆինանսական հաշվետվություններում: